Update over het gezamenlijk sportpark - Renado

Sponsors

Update over het gezamenlijk sportpark

13 augustus 2021 19:15


Nadat in januari, tijdens een bijzondere Algemene Leden Vergadering bij zowel vv Renado als VVI, met een overgrote meerderheid is besloten om de beide besturen mandaat te geven om de plannen nader uit te werken is de informatieverstrekking wat achter gebleven.

 

Dat betekent niet dat er in de tussentijd niks gebeurd is. Immers, in het proces dat volgt dient er nog wel het een en ander besproken te worden. VVI en vv Renado zijn in overleg gebleven. Er is advies bij de KNVB ingewonnen, bijvoorbeeld voor wat betreft het aantal velden, en hoeveel hiervan in de natuurgras-vorm dan wel de kunstgras-vorm gerealiseerd moeten worden. Onder leiding van De Fryske Marren (DFM) zijn er, en worden er, gesprekken met belanghebbenden gevoerd. Door DFM is een ingenieursbureau, gespecialiseerd in het aanleggen van sportparken, bij de gesprekken aangeschoven. Deze kijkt niet alleen naar de praktische invulling van het GS, maar ook naar de financiële gevolgen daarvan. Tenslotte is er, eveneens door DFM, een projectleider aangesteld. Deze kijkt niet alleen mee naar de ontwikkeling van het GS op zich, maar bemoeit zich bijvoorbeeld ook met de benodigde infrastructuur. Kortom, er gebeurt op dit moment achter de schermen genoeg.

 

Natuurlijk speelt de vakantietijd een belangrijke rol bij het vaststellen van de frequentie van de overleggen. Deze update is dan ook voornamelijk bedoeld om te benadrukken dat de gesprekken in goede harmonie verder gaan. Het GS staat als “PM”-post op de perspectiefnota 2022 van DFM, waarover de gemeenteraad inmiddels een besluit heeft genomen. Dat houdt in dat de urgentie duidelijk is, maar dat er op dit moment nog geen vastliggende bedragen aan gekoppeld kunnen worden. Eind september dient er een concreet plan te liggen, onderbouwd met cijfers. Nadat het college een besluit heeft genomen worden naar verwachting de investeringsraming en de exploitatieraming voorgelegd aan de raad in de begrotingsvergadering van november ter besluitvorming. Zodra er meer (relevante) informatie bekend wordt zullen wij dat met u delen.

 

Besturen vv Renado en VVI

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!